Referencer – Medarbejdere

Karol Peronczyk arbejder som vikar hos ANVIKAR, hvor han er fast vikar hos Coldstar. Han er fra Polen og kom til Danmark i 2017 for at finde arbejde.

“Da jeg søgte om at blive vikar hos ANVIKAR, blev jeg mødt af en folk søde og tålmodige mennesker, der fokuserede på at finde et arbejde til mig, som jeg kunne lide, og som jeg havde kompetencer til at udføre.

Det er dejligt at arbejde for ANVIKAR. Der er en god atmosfære, og de opfordrer mig til at tage de timer, jeg har lyst og kan holde til. De er også meget fleksible, så jeg har mulighed for at tage fri, når jeg har brug for det.

I arbejdet hos Coldstar startede jeg ud med at lave lagerarbejde, men efter 3 måneder blev jeg tilbudt et job som teamleder. Det motiverer mig, at jeg kan udvikle mig i mit job og få mere ansvar. Jeg har også fået nogle gode erfaringer og kompetencer, som jeg kan tage med videre og anvende i mit fremtidige arbejdsliv. Jeg har bl.a. fået indsigt i, hvordan jeg arbejder på et lager, og hvordan jeg håndterer forskellige it-systemer.

Jeg oplever, at der er en god kommunikation med ANVIKAR. De er altid til at komme i kontakt med, og de hjælper mig, hvis jeg har spørgsmål til min lønseddel eller andre arbejdsrelaterede ting.

Jeg føler mig tryg, når jeg arbejder som vikar hos ANVIKAR. Lønnen kommer til tiden, der er gode arbejdsforhold, og opstår der udfordringer, så er ANVIKAR hurtig til at finde en fornuftig løsning.

Jeg har fået mange gode kollegaer ved at arbejde som vikar. Vi griner og har det sjov sammen, mens vi arbejder, så selvom vi har en lang og travl dag, så er der en god atmosfære mellem os. Det giver et godt arbejdsmiljø, som sikrer, at jeg er glad for at gå på arbejde. Jeg ses også med kollegaerne efter arbejde. De sociale relationer har stor værdi for mig, fordi jeg derigennem kan opbygget et godt netværk i Danmark.”

Karol Peronczyk

16. aug. 2018

Thomas Thomhav arbejder som vikar hos ANVIKAR, hvor han er vikar hos virksomheden Coldstar.

”Jeg ville gerne være vikar hos ANVIKAR, fordi jeg var kørt træt i mit tidligere arbejde. Jeg trængte til noget luftforandring, og her så jeg ANVIKAR som en oplagt mulighed for at prøve noget nyt.

Der er en dejlig uformel tone hos ANVIKAR. Jeg kan bare gå hen og banke på døren til kontoret, så har de altid tid til at tage en snak med mig. Der er nemt og praktisk. Da jeg tog fat i ANVIKAR og fortalte, at jeg søgte arbejde, blev jeg indkaldt til en samtale. Til samtalen fortalte jeg om min situation, hvor ANVIKAR var meget lydhør over for de tanker, jeg havde jobmæssigt, og de kvalifikationer jeg kunne bidrage med. De havde også fuld forståelse for, at jeg havde brug for at prøve noget andet end det, jeg tidligere havde lavet.

ANVIKAR har et stort netværk, og det gjorde, at jeg hurtigt blev tilbudt et job. Jeg blev ansat hos Coldstar, hvor jeg arbejder i vareindleveringen med at køre truck og tømme trailere for varer. Jobbet har skabt mere ro i mit liv. Jeg har fået faste arbejdstimer, og jeg kan holde fri, når jeg kommer hjem. Det skaber stor værdi for mig, fordi jeg bedre kan få privatlivet til at fungere, end jeg kunne i mit tidligere job.

Jeg oplever at ANVIKAR kender og værdsætter mig som person. På trods af at de har mange forskellige vikarer, så husker de, hvem jeg er, hvilken situation jeg står i, og de hilser altid varmt på mig. Det skaber en rigtig god atmosfære.

Jeg har også fået mange gode kollegaer, mens jeg har arbejdet hos ANVIKAR. Der er liv på jobbet, og jeg har altid nogen at snakke med. Det giver gode muligheder for at etablere sociale relationer – både i og uden for arbejdet, og derigennem opbygget et godt netværk, som jeg kan anvende fremadrettet.”

Thomas Thomhav

16. aug. 2018

Paulina Rusin er ansat som vikar hos ANVIKAR, hvor hun arbejder i virksomheden Coldstar. Hun er fra Polen og kom til Danmark i efteråret 2017 sammen med sin kæreste for at finde arbejde.

”Da jeg ansøgte om at blive vikar hos ANVIKAR, blev jeg mødt af en masse rare og engagerede mennesker, som alle havde fokus på at hjælpe mig med at finde et job, der både var relevant og spændende.

Det viste sig bl.a. ved, at ANVIKAR indkaldte mig til et møde, hvor jeg fortalte om mine kompetencer og jobmæssige interesserer. Mødet var med til, at ANVIKAR fremadrettet kunne finde et arbejde til mig, som jeg både var kvalificeret til og motiveret for at udføre.

Hos Coldstar begyndte jeg som lagermedarbejder, men efter tre måneder, hvor samarbejdet havde fungeret godt, blev jeg flyttet til kontoret, hvor jeg nu overvåger produktionen og kontrollerer, at alt forløber optimalt. Det er et job, som jeg er utroligt glad for, og hvor jeg lærer meget, som jeg kan skrive på mit CV og bruge i fremtidige jobstillinger. Arbejdet giver mig også et godt netværk og nogle gode kollegaer, hvilket betyder meget, når man som mig flytter til et nyt land.

Før jeg blev sendt ud i arbejdet hos Coldstar, var ANVIKAR gode til at forklare, hvilke arbejdsopgaver jeg skulle udføre, og hvilke forventninger der var til mig som ansat. Det hjalp mig med at falde hurtigere til hos Coldstar og at udføre opgaverne korrekt.

ANVIKAR er en meget fleksibel arbejdsgiver. Samtidig med at jeg arbejder hos Coldstar, modtager jeg også undervisning på en sprogskole. Under hele ansættelsen har ANVIKAR tilrettelagt arbejdstiderne, så jeg har kunnet nå begge dele. De er også meget forstående, hvis jeg har brug for en fridag, eller hvis jeg er syg – de finder altid en løsning.

Som vikar hos ANVIKAR føler jeg mig tryg. Jeg får den løn og de feriepenge jeg har krav på. Alt foregår efter bogen, og det gør, at jeg kan fokusere på at udføre et godt stykke arbejde. ANVIKAR er også meget hjælpsomme, når det kommer til de praktiske gøremål – lige fra at anskaffe det rigtige arbejdstøj til at hjælpe med skattekort og transport hen til arbejdspladsen.

Jeg vil helt sikker anbefale andre at blive vikar hos ANVIKAR. Det er det bedste valg, jeg har taget, siden jeg kom til Danmark. ANVIKAR var hurtige til at finde et relevante job til mig, og jeg har altid mulighed for at ringe til dem – både dag og nat – hvis jeg har spørgsmål eller brug for hjælp.”

Paulina Rusin

16. aug. 2018

Top