Underside billede

Thomas Thomhav arbejder som vikar hos ANVIKAR, hvor han er vikar hos virksomheden Coldstar.

”Jeg ville gerne være vikar hos ANVIKAR, fordi jeg var kørt træt i mit tidligere arbejde. Jeg trængte til noget luftforandring, og her så jeg ANVIKAR som en oplagt mulighed for at prøve noget nyt.

Der er en dejlig uformel tone hos ANVIKAR. Jeg kan bare gå hen og banke på døren til kontoret, så har de altid tid til at tage en snak med mig. Der er nemt og praktisk. Da jeg tog fat i ANVIKAR og fortalte, at jeg søgte arbejde, blev jeg indkaldt til en samtale. Til samtalen fortalte jeg om min situation, hvor ANVIKAR var meget lydhør over for de tanker, jeg havde jobmæssigt, og de kvalifikationer jeg kunne bidrage med. De havde også fuld forståelse for, at jeg havde brug for at prøve noget andet end det, jeg tidligere havde lavet.

ANVIKAR har et stort netværk, og det gjorde, at jeg hurtigt blev tilbudt et job. Jeg blev ansat hos Coldstar, hvor jeg arbejder i vareindleveringen med at køre truck og tømme trailere for varer. Jobbet har skabt mere ro i mit liv. Jeg har fået faste arbejdstimer, og jeg kan holde fri, når jeg kommer hjem. Det skaber stor værdi for mig, fordi jeg bedre kan få privatlivet til at fungere, end jeg kunne i mit tidligere job.

Jeg oplever at ANVIKAR kender og værdsætter mig som person. På trods af at de har mange forskellige vikarer, så husker de, hvem jeg er, hvilken situation jeg står i, og de hilser altid varmt på mig. Det skaber en rigtig god atmosfære.

Jeg har også fået mange gode kollegaer, mens jeg har arbejdet hos ANVIKAR. Der er liv på jobbet, og jeg har altid nogen at snakke med. Det giver gode muligheder for at etablere sociale relationer – både i og uden for arbejdet, og derigennem opbygget et godt netværk, som jeg kan anvende fremadrettet.”

Thomas Thomhav

Top